Analoq Domofonlar

Digital Wireless Baby Monitor with Color LCD Screen

SKU: 8221KB

₼ 179.00

2.4G wireless technology with up to 200m transmission distance (200 m qədər 2.4 G simsiz texnologiyalı göndərmə məsafəsi)

·Built-in microphone and speaker in both units for two-way audio communication (İki xətli audio bağlantı üçün hər iki vahid üzrə mikrofon və spiker)

·Invisible infrared lights embedded for 3m night vision range (3 m gecə görüntüsü üçün infraqırmızı işıq əsaslı)

·Screen power off automatically and VOX Voice Activation for power saving (Ekran avtomatik olaraq sönür və enerji saxlaması üçün VOX səs aktivləşdirici)

·Supports up to 4 cameras and cameras switching automatically (4 kamera və avtomatik kamera keçidi dəstəyi)

·Time alert to remind feeding time (Nahar vaxtını təyin edici siqnal)

·Encrypted digital wireless signal for privacy protection (şəxsi mühafizə üçün şifrələnmiş rəqəmsal simsiz siqnal)

·Sound alert for Out-of-range warning (Giriş xarici siqnal xəbərdarlığı)

 

 

Specifications (Xüsusiyyətləri)

Image Sensor (Görüntü Sensoru)

¼” CMOS

View Angle (Görüntü Bucağı)

35 °

IR cut illumination (IR Cüt aydınlatma)

1~5 Lux

Minimum illumination (Minimum aydınlatma)

5 Lux (IR OFF)/0 Lux (IR On)

Night Vision (Gecə görüntüsü)

3 m

Built in speaker output (Spiker çıxışı)

1 W (max)

Microphone Sensitivity (Mikrofon həsasslığı)

≤38 dB

Screen (Ekran)

2.4 “, TFT LCD

Video frame rate (Video çərçivə sürəti)

30 fps (max)

Video resolution (Video Seçim)

320x240

Built-in speaker output (Spiker çıxışı)

1 W (max)

Microphone sensitivity (Mikrofon həssaslığı)

≤ 38db

Transmission frequency (Göndərmə tezliyi)

2400-2483.5 Mhz

Transmission power (Göndərmə gücü)

17±2 dBm

Recieve Sensitivity (Qəbul etmə həssaslığı)

-80dBm (min)

Modulation Mode (Modulyasiya tərzi)

GFSK

Spread Spectrum (Yayma spektri)

FHSS

Band-width (Band genişliyi)

3 Mhz

Tranmission rate (Göndrəmə sürəti)

3 Mbps

Frequency stability (Tezlik stabillyi)

±10 PPm

Unobstructed effective range (qadağa olunmayan uyğun sahə)

150 m (max)

Operating Voltage (İş gərginliyi)

DC 5V

Operating Temperature (Çalışma istiliyi)

0 °C ~+40°C